Take the Lead and Laugh with your Demons.

I tre efterföljande och fristående workshops, öppnas dörren för dig att kliva ut och ta den plats som ditt inre så passionerat längtar efter. Kanske har du fastnat i en väntan på att någon annan ska invitera eller initiera? Eller håller tillbaka för att ingen frågar efter dig? Eller river ilskan i dig över att du behöver någon annans tillåtelse för att göra det du vill? Oavsett vilket sammanhang du befinner dig i eller vem det verkar vara som fråntar dig ditt nästa steg, så startar allt med dig själv. Så kliv in, för att kliva ut. Möt dina demoner med ett leende.

Kraften till förändring startar i tillit. Utan tillit tar våra inre demoner över och vi förlorar oss lätt i våra överlevnadsstrategier. Reaktiva och rädda, skyller vi ofta på någon annan eller känner oss maktlösa. Tillit uppnås genom kontakt, med närvaro och acceptans. För att skapa kontakt behöver vi göra oss synliga och öppna med vad vi tänker, känner och tycker. Första temat ”Från dolt till synligt” den 6-7 oktober 2018, följs av temat ”Från avstånd till kontakt” den 10-11 november 2018 och därefter temat ”Från misstro till innerlig tillit” den 9-10 februari 2019. Det handlar om att lämna känt område och ha modet att se skuggorna.

Vi kommer använda energi och kroppen som verktyg. Med inspiration av systemiskt arbete, gruppdynamiskt arbetssätt och encountergrupper utforskas det som dolts i minnen och berättelser i vår kropp. Ordlöst ökar medvetenheten samtidigt som historia, framtid och nuet möts bortom intellektuell förståelse. Nya perspektiv blir tillgängliga och förändring är möjlig.

Plats: Lokalen Bra, Vallgatan 15 C, Göteborg
Tid: Lördag kl 10.00-19.00 och söndag kl 9.30-16.00
Investering: 3 000 kr inklusive moms per helg.
Lunch och fika ingår alla dagarna. Anmälan är bindande.