Samverkan mellan offentlig och idéburen sektor – starta med ett ”Warm Data Lab”!

Hur kan vi tänka nytt? Hur kan vi se saker på ett annat sätt? Hur kan vi ta våra insikter och lärdomar till en ny nivå? Hur kan vi skapa mer lärande mellan samhällssektorerna?

Warm Data Lab är ett värdefullt verktyg för det!

Komplexa frågor är inget vi löser på egen hand, vi behöver varandra för att hitta vägen fram. Så mycket har vi redan förstått och gör idag. Det vi kan vässa är att använda varandras komplexitet i större utsträckning för att få syn på sambanden i samhällsfrågorna vi brottas med. Det är vad ett ”warm data lab” tar fasta på.

Metoden ger en struktur för att mötas och tillsammans skapa det som ni inte enskilt kan förutse eller planera. Som grupp kliver ni snabbt in i ett systemiskt förhållningssätt och får, utöver nya lösningar och nytt beslutsunderlag, en ökad komplexitetsmedvetenhet. Det är ett perfekt sätt att starta en samverkansprocess eller ett samverkansmöte mellan offentlig och idéburen sektor.

Ingenting existerar i sin ensamhet, allt hänger ihop. Många av dagens samhällsfrågor bär en komplexitet som är svår att omfamna. Klimatet, integrationen, ohälsan är bara några exempel på områden som ständigt rör sig och inte låter sig fångas i ett fack eller en lösning. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling visar bredden av vad som behöver hanteras. Med önskan om konkret handling delas frågorna upp och institutionella strukturer försöker mildra komplexiteten genom att hantera enbart det som är kopplat till det sammanhang man juridiskt råder över.

Offentliga verksamheter, civilsamhälle, näringsliv och akademi möts återkommande i olika konstellationer för att slå sina kloka huvuden ihop om lösningar på komplexa samhällsfrågor. För att få en helhetsbild inom det sammanhang man verkar i är det vanligt att bjuda in olika intressenter, perspektiv eller discipliner som identifieras relevanta för frågan. Varje intressent, perspektiv, disciplin förser med olika separata strömmar av data – detaljerad, specialiserad, kvantitativ information. Tanken är att varje bit tillsammans pusslar ihop en helhetsbild av det komplexa systemet.

Detta är naturligtvis värdefullt, men det räcker bara till en viss nivå. Det visar Nora Bateson med sin forskning om ”warm data”. Hon definierar varm data som: ”Transcontextual information about the interrelationships that integrate a complex system. De enskilda strömmarna av data fogar inte per automatik ihop helheten. Frågorna låter sig inte avgränsas på det sättet och en kompletterande informationsdel som handlar om det ömsesidiga beroendet emellan delarna saknas. Information som vi hittills inte uppmärksammat som tillräckligt essentiell och avsaknaden av den informationen kommer fortsätta gäcka dem som försöker få grepp om helheten.

Nora menar att vi behöver möta det komplexa med mer komplexitet, vilket kan kännas knasigt, till och med galet. Normen vi följer, vår längtan efter logik, enkelhet och hanterbara lösningar, säger oss att vi bör bryta ner det svåra, dra isär varje del, se dess innehåll, använda all expertis inom varje område och sedan sätta samman en helhet. Men hennes forskning visar att de komplexa systemens rörliga natur behöver mötas med rörlighet, flexibilitet, med information som ”lever och är varm”. Den varma datan hittar man inte i de enskilda intressenterna, disciplinerna eller institutionerna utan i relationerna mellan intressenterna, disciplinerna och institutionerna. Disciplinerna i sig har nämligen inte någon överlappning och det är i överlappningen som den varma datan uppstår. Överlappningen öppnar för nya aspekter att bli synliga.

När man slutar leta efter en karta som kan visa helheten, och istället söker efter rytmen för att följa den, efter dansen för att ta steg i samma takt, då ser man andra saker. När man får en känsla för sambanden och ser mer av hur allt hänger ihop, ställer man sig nya frågor som i sin tur leder till andra lösningsförslag. Din egen erfarenhet omkalibreras och det är då de verkliga förändringarna är möjliga. ”Stuck systems don’t get unstuck. They learn. And when they learn, the paralysis goes away.” N Bateson.

Läs gärna Noras bloggtext:
https://norabateson.wordpress.com/2018/12/07/warm-data-to-better-meet-the-complex-risks-of-this-era/

För att få veta mer maila till emma@katlaway.se eller fyll i kontaktformuläret under Kurser & workshops