Vandringen på Helagsfjällen väckte associationer till draken.

Nyhetsbrev september 2018

Emma Rosqvist Consulting blir “Katlaway”!

Ny websida, ny logga och ny mailadress.

Det går att konstatera att sommarens outgrundliga värme är förbi. Hösten kliver fram och öppnar upp. Det var dags att ta nya steg, etablera ny websida, och det fanns effekter för mig att samtidigt byta namn. Där Emma Rosqvist Consulting blir lite platt, vässar Katlaway inriktningen. Som en integrering av det jag lärt och har utvecklats i och verksamheten jag jobbar med. En framåtrörelse jag uppsöker för att undvika stagnation, utmana den trygga borgen, väcka passion, kreativitet och kraft att forma. Samtidigt är hjärtat kvar i förtroendefulla relationer. Att skapa tillit till sig själv och till andra. Det är där all magi uppstår.

Inspirerad av Astrid Lindgrens karaktär symboliserar Katlaway vägen att vara i kontakt med draken inom, att vara sin egen auktoritet. Draken är reptilhjärnan, den automatiska responsen, våra försvar, överlevnadsstrategier, biologiska program som har hjälpt oss hantera situationer som upplevts obehagliga eller smärtsamma. I stress, press eller konflikt. När draken tar över och styr, är beteendet instinktivt snarare än rationellt. När vi har kontakt är vi medvetna och kan balansera både den kreerande och förgörande kraft som draken har. Vi har då kontakt med vårt logiska tänkande, väljer medvetet det vi gör och vet varför. På så sätt ökar möjligheterna att uppnå det vi egentligen vill uppnå. Vi är vår egen auktoritet.

Jag har jobbat med självkännedom, ledarskap, samverkan och samarbete på olika sätt i hela mitt yrkesliv. Under årens lopp har effekterna av insatserna förstärkt min egen övertygelse om varför det är värdefullt att förstå mer om sig själv, vara medveten och i kontakt med sina försvar. Ledare och medarbetare berättar att de känner sig tryggare, lyssnar bättre, hanterar svåra situationer bättre och lyckas med det de vill på ett annat sätt än tidigare.

På arbetsplatsen syns det i kommunikation, kreativitet och ansvarstagande. Positiva verksamhetseffekter som återspeglas i ekonomi och kund- och medarbetarundersökningar. Deras berättelser bekräftar att alla sammanhang vinner på att de är mer medvetna och i kontakt med sig själva. Mitt intresse för hur delar och helhet hänger ihop har också lett till uppdrag med fokus på verksamhetsförändring eller långsiktig samhällsförändring. De senaste årens processledning i samverkansrelationen mellan Göteborgs stad och idéburna organisationer är ett exempel.

Jag är verksam i såväl privat som offentlig sektor, både stora och små organisationer. De områden jag arbetar inom omfattar ledare och medarbetare, grupper och team, samarbete och samverkan. Jag erbjuder processtöd, samtalsledning, handledning, coaching, utbildning och workshops. Läs mer om mina tjänster under fliken Tjänster i menyn. Välkommen till Katlaway!

Höstens vy

  • I höstens vy finns bland annat uppdrag som intern Medarbetarutbildning, intern Ny som chefutbildning, arbete med GoCreate-nätverket och fördjupning genom Mistra Urban Futures forskarutbildning om komplexa samhällsfrågor. Dagar med amerikanska Marlena McGrath och Rissa Barton från Accountable Communication Technology om ansvarstagande, rädslor och öppenhet i ledarskap.
  • Inspirerande samarbeten med andra kollegor fortsätter kring insatser i ledning, samverkan, medskapande och relationer. Det känns högaktuellt, inte minst med tanke på Tillitsdelegationens huvudbetänkande som kom i juni. Där finns många komplexa frågor att balansera när det gäller styrning, kultur och arbetssätt. Kanske har det lett till att du vill veta mer om hur du bygger tillitsfulla relationer i praktiken? Jag hjälper gärna till!
  • För dig som är nyfiken på att utforska din drake anordnar jag helgworkshops i oktober och november, läs mer om det här nedan.

Helgworkshops:
Take the Lead and Laugh with your Demons! Att känna frihet, lycka och glädje precis som vi är – det är enklare sagt än gjort. Överlevnadsstrategierna snärjer in och håller tillbaka. De påverkar vad vi tycker oss vara värda och kapabla till. Nu är det dags att göra annorlunda. Ta ledningen och upplev skiftet där du kan le åt dina demoner. Möt dig själv i tre helgworkshops med energi och kropp som verktyg. Läs generell information i inlägget under Aktuellt. Den första workshopen går av stapeln 6-7 oktober, läs mer om den i inlägget som hete Från dolt till synligt under Aktuellt.

Lokalen Bra:
Jag är fantastiskt glad över det nya samarbetet med Linda Limar och Lindha Kallerdahl i Lokalen Bra där mina helgworkshops kommer hållas. Lokalen Bra ligger centralt i Göteborg och erbjuder bland annat akupunktur, qigong och massage. Jag kan varmt rekommendera dessa fantastiska kvinnors kompetens och expertis. Läs mer om dem på www.lokalenbra.se

Bee Collective:
När det gäller uppskattade samarbeten vill jag även nämna Sophia Kaså och Malin Kennerud på Bee Collective som med sin värdefulla erfarenhet och kompetens erbjuder utbildningen Toolbox om medskapande processledning. Läs mer på www.beecollective.se

Till sist
Med förhoppning om att vi ses på ett eller annat sätt, önskar jag dig med Rumis vackra dikt en fortsatt fin dag!

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about. Ideas, language, even the phrase Each other, Doesn’t make any sense.

Allt gott!
Emma Rosqvist