Take the Lead and Laugh with your Demons

Från dolt till synligt.
Helgworkshop 6-7 oktober 2018

Vi letar alla efter att läka något som är långt, långt inom oss.
Känna frihet, lycka och glädje – precis som vi är. Överlevnadsstrategierna snärjer in och håller tillbaka. De påverkar vad vi tycker oss vara värda och kapabla till. Nu är det dags att göra annorlunda. Ta ledningen och upplev skiftet där du lär dig glädjas med dina demoner.
Möt dina demoner med ett leende.

Kraften till förändring startar i tillit. Utan tillit tar våra inre demoner över och vi förlorar vi oss lätt i våra överlevnadsstrategier. Reaktiva och rädda, skyller vi ofta på någon annan eller känner oss maktlösa. Tillit uppnås genom kontakt, med närvaro och acceptans.
För att skapa kontakt behöver vi göra oss synliga och öppna med vad vi tänker, känner och tycker.

Välkommen till en helg som öppnar dörren till det du dolt som vill bli synligt!

Känn på energin, hör berättelserna, smaka på extasen och låt hjärtats varma leende bubbla över i skratt. Den här workshopen erbjuder nya perspektiv, insikter och lärdomar. För dig att bryta igenom och göra mer av det du vill ha.

Alla har vi utvecklat sinnrika strategier för att låta det dolda förbli dolt. Thomas Gray’s strof ”Ignorance is bliss” säger något om det. Att ta steg till medvetenhet är frigörande. Samtidigt utmanas delar inom som inte vill förändras. Att värja sig mot sina inre demoner, sin inre drake, sina överlevnadsstrategier är en kamp utan slut. Så bli din egen Alice i Underlandet, ramla ner i kaninhålet och vänj ögonen vid skuggornas ljus. Vilka 6 saker står på din lista av omöjligheter? Och hur kan dina inre demoner visa vägen för dig?

Verktyg och arbetssätt:
I denna lilla grupp med max 10 deltagare skapar vi en trygg tillåtande atmosfär. Vårt primära verktyg är kroppen och energi. Kroppen är en rik källa till kunskap. I det ickeverbala finns utrymme att lämna känt område, förnimma mönster och vanor sprungna ur vår biologiska bakgrund – som de sociala gemenskapssökande djur vi är. När vi tar oss bortom intellektet kan vi nå det som inte går att sätta ord på och ompröva tidigare bilder och tolkningar.
Med gruppdynamiskt arbetssätt tas du som individ till det väsentliga och utgångspunkten är systemiskt arbete med trådar och inspiration från konstellation och psykosyntes. Övningar sker enskilt, i par, mindre grupper och helgrupp. Samtal, tystnad, egen och gemensam reflektion varvas. Sammantaget skapas förutsättningar med många nyanser för dig att utforska känslor, behov och hur det påverkar dig.

Facilitator:
Emma Rosqvist har sin professionella bakgrund inom personal- och organisationsområdet. Hon har arbetat med självkännedom, ledarskap, samarbete på olika sätt i hela sitt yrkesliv. Hon är licensierad i utvecklingsprogrammen The Human Element® och Förtroendefullt Samarbete®. Hennes beteendevetenskapliga utbildningsbakgrund har sin tyngd inom humanistisk psykologi. Utöver sin magisterexamen har hon fördjupat kunskap och erfarenhet genom olika utbildningar och terapi, med teorier och metoder sprungna ur Gestalt, Familjekonstellationer, Feldenkreis, Psychodrama, Bioenergetics, Psykosyntes, Acceptance and commitment therapy, Trauma, Encountergrupper och Reconstructive. Hon brinner för framåtrörelse och använder sin skaparkraft för att öka medvetenhet om tillit och relationer. Att stärka människors förmåga att hantera komplexa och konfliktfyllda situationer kommer ur hennes egen livsresa. En resa som fortsätter visa att överlevnadsstrategiernas transformation är livets magi.

Praktikaliteter:
Plats: Lokalen Bra, Vallgatan 15 C, Göteborg
Tid: Lördag kl 10.00-19.00 och söndag kl 9.30-16.00
Investering: 3 000 kr inklusive moms
Lunch och fika ingår alla dagarna. Anmälan är bindande.

För anmälan maila till emma@katlaway.se eller fyll i kontaktformuläret under Kurser & workshops