Take the Lead and Laugh with your Demons

Från distans till närhet.
Helgworkshop 10-11 november 2018

“I am so close, I may look distant. So completely mixed with you, I may look separate. So out in the open, I appear hidden. So silent, because I am constantly talking with you.”

En av Rumis vackraste dikter. Som en dans mellan fängelse och frihet. Det vi tror är bortom oss, är egentligen inom oss. Men överlevnadsstrategierna snärjer in och håller tillbaka. Nu är det dags att göra annorlunda. Ta ledningen och upplev skiftet där du lär dig glädjas med dina demoner.
Möt dina demoner med ett leende.

Kraften till förändring startar i tillit. Utan tillit tar våra inre demoner över och vi förlorar vi oss lätt i våra överlevnadsstrategier. Reaktiva och rädda, skyller vi ofta på någon annan eller känner oss maktlösa. Tillit uppnås genom kontakt, med närvaro och acceptans.
För att skapa kontakt behöver vi göra oss synliga och öppna med vad vi tänker, känner och tycker.

Välkommen till en helg som går nära det som är långt ifrån!

I used to think Time was a thief. But you give before you take. Time is a gift. Every minute. Every second.” Alice i Underlandet. Alla åker vi tillbaka i tiden då och då. För vi har alla vår historia med oss. Men hur ofta sker det per dag. Hela dagen? Merparten av dagen? Då och då? Och vart åker du? Ledsamma minnen? Lyckliga minnen? Hur länge vistas du i din historia?

Att ta steg till medvetenhet är frigörande. Det skapar kontakt, med närvaro och acceptans. Samtidigt utmanas delar inom som inte vill förändras. Inre demoner, som stänger in och håller emot. De säger – låt det som hänt grävas ner och förbli begravt. Men det påverkar dig ändå. Osynliga program kör omedvetet på i ditt system. Långt ifrån och nära samtidigt. Precis som möjligheten att läka. Så res i tiden genom att vara kvar i nuet. Gå nära det du håller ifrån dig.

Verktyg och arbetssätt:
I denna lilla grupp med max 10 deltagare skapar vi en trygg tillåtande atmosfär. Vårt primära verktyg är kroppen och energi. Kroppen är en rik källa till kunskap. I det ickeverbala finns utrymme att lämna känt område, förnimma mönster och vanor sprungna ur vår biologiska bakgrund – som de sociala gemenskapssökande djur vi är. När vi tar oss bortom intellektet kan vi nå det som inte går att sätta ord på och ompröva tidigare bilder och tolkningar.
Med gruppdynamiskt arbetssätt tas du som individ till det väsentliga och utgångspunkten är systemiskt arbete med trådar och inspiration från konstellation och psykosyntes. Övningar sker enskilt, i par, mindre grupper och helgrupp. Samtal, tystnad, egen och gemensam reflektion varvas. Sammantaget skapas förutsättningar med många nyanser för dig att utforska känslor, behov och hur det påverkar dig.

Facilitator:
Emma Rosqvist har beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund med inriktning på psykologi. Utöver sin magisterexamen har hon fördjupat kunskap och erfarenhet genom olika utbildningar och terapi, med teorier och metoder sprungna ur Gestalt, Familjekonstellationer, Feldenkreis, Psychodrama, Bioenergetics, Psykosyntes, Acceptance and commitment therapy, Trauma, Encountergrupper och Reconstructive. Hon har sin professionella bakgrund inom personal- och organisationsområdet. Hon har arbetat med självkännedom, ledarskap, samarbete på olika sätt i hela sitt yrkesliv. Hon är licensierad i utvecklingsprogrammen The Human Element® och Förtroendefullt Samarbete®. Hon brinner för framåtrörelse och använder sin skaparkraft för att öka medvetenhet om tillit och relationer. Att stärka människors förmåga att hantera komplexa och konfliktfyllda situationer kommer ur hennes egen livsresa. En resa som fortsätter visa att överlevnadsstrategiernas transformation är livets magi.

Praktikaliteter:
Plats: Lokalen Bra, Vallgatan 15 C, Göteborg
Tid: Lördag kl 10.00-19.00 och söndag kl 9.30-16.00
Investering: 3 000 kr inklusive moms
Lunch och fika ingår alla dagarna. Anmälan är bindande.

För anmälan maila till emma@katlaway.se eller fyll i kontaktformuläret under Kurser & workshops