Tillitens inre kraft

Välkommen till en kväll med Emma Rosqvist, Katarina Falk och Marie Fridolf
den 30 oktober kl 18-20.30

Kraften till förändring skapas i nuet. Då är inte vår historia aktiv, och det är enda sättet att förändra vårt förhållningssätt till den. Ett av våra syften i livet är att; hitta styrkan i vår historia. Det kräver tillit och åter tillit! Men vad är egentligen tillit.

Tillit är ett ord vi använder på så många olika sätt. En tro är att tillit kommer med trygghet, en annan att den kommer med kontroll och en tredje med tidigare erfarenhet. Många anser att tillit är en känsla och andra anser att det skapas från ett överlämnande till vår väg i livet. Som barn hade vi alla en tillit till att växa. Alla barn lär sig att gå och förr eller senare gör vi det bara. Kanske är det så att vi alla föds med tillit till det liv vi får, men att vi stänger av den tilliten senare i livet eftersom livet skapar smärta och sår. Sår som vi inte vill ha. Kan vi vända detta så är dessa sår också en möjlighet.

Kom och utforska med oss i ett experimenterade kroppsligt livsrum!

Tillsammans fördjupar vi, Emma, Katarina och Marie, nu oss i tillitens okända rum i en tid när vi alla tre förändrat vår verklighetsuppfattning. Vi har alla erfarenhet av att arbeta med ledarskap och samarbete tidigare i vårt yrkesliv. Nu kommer vi att jobba ihop med detta ur ett nytt perspektiv, och därmed utveckla vårt samarbete oss emellan. Kommer vi att klara det! Vems tillit, vems uppfattning, vems sanning får styra! Vad behövs för att respekt, tacksamhet, ödmjukhet och ett lärande ska styra detta framför jämförelse, konkurrens och hierarkier.

Emma Rosqvist
Emma Rosqvist har sin professionella bakgrund inom personal- och organisationsområdet och har arbetat med ledarskap och samarbete i hela sitt yrkesliv. Hon använder sin skaparkraft för att öka medvetenhet om tillit och relationer.

Katarina Falk
Katarina Falk har lång erfarenhet, inom näringslivet och offentlig sektor, som controller och revisor med fokus på styrning, ledning och kontroll. Hon har flera akademiska examina bl.a. i psykologi samt en treårig utbildning i psykosyntes. Livets resa har tagit henne från motorvägen till en stig där hon vandrar med elefanter.

Marie Fridolf
Marie Fridolf har lång erfarenhet från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete och personlig utveckling som anställd och konsult. Senare i livet utbildade hon sig till psykosyntes- och traumaterapeut. Hon kombinerar idag sin erfarenhet från ledarskap och samarbete med läran om inre kraft och trauma.

För anmälan maila till emma@katlaway.se eller fyll i kontaktformuläret under Kurser & workshops